Serce

Budowa i położenie serca

Potoczne przekonanie, że serce mamy po lewej stronie nie do końca jest prawdziwe! ;-) Mieści się ono w śródpiersiu (pomiędzy płucami). Większa jego część leży po lewej stronie, ale 1/3  serca znajduje się po prawej stronie linii odśrodkowej.  

Ludzkie serce składa się z:  
1. Czterech części zwanych jamami:
- prawy przedsionek (zbiera krew z całego organizmu poza płucami)
- lewy przedsionek (uchodzą do niego 4 żyły, które zbierają krew z płuc)
- prawa komora
- lewa komora;
2. Zastawek, które nie dopuszczają do tego, aby tłoczona krew się cofała (serce pracujące prawidłowo pompuje krew w jednym kierunku);
3. Osierdzia (worka osierdziowego) pełniącego funkcję ochronną serca: mocuje je w śródpiersiu i ogranicza tarcie poruszającego się mięśnia sercowego o sąsiadujące narządy.

Ściana serca jest trójwarstwowa. Wyróżniamy następujące warstwy: nasierdzie, śródsierdzie i wsierdzie.

Serce – ciekawostki o jego działaniu

W zależności wieku i trybu życia, jaki prowadzimy rytm serca zmienia się:
- serce dziecka bije powyżej 100 razy na minutę,
- serce dorosłego człowieka wykonuje średnio 70 uderzeń na minutę,
- wysiłek fizyczny potrafi zwiększyć ilość przepływającej przez serce krwi kilkakrotnie,
- sytuacje stresowe zwiększają znacznie zwiększają wydolność serca. Nie pozostaje to obojętne na jego kondycje – chroniczny stres powoduje szybsze zużycie mięśnia sercowego. Wzmocnienie serca i układu nerwowego to bardzo ważny aspekt profilaktyki. W takich sytuacjach niezbędne są m.in.skuteczne suplementy na układ nerwowy.

Układ przewodzący serca

Jedną z funkcji serca jest pompowanie krwi. Dzieje się to dzięki procesowi rytmicznych skurczów i rozkurczów najpierw przedsionków, a potem serca. Wszystko dzięki impulsom elektrycznym, które pobudzają komórki mięśnia sercowego do skurczu.

Miejsce, w którym dochodzi do wytworzenia impulsów elektrycznych to układ bodźcowo-przewodzący serca. Na jego budowę składają się 4 elementy:
- węzeł zatokowo-przedsionkowy (zwany także węzłem zatokowym lub tzw. „rozrusznikiem serca”): jest odpowiedzialny za częstotliwość rytmu serca - spontanicznie wytwarza impulsy elektryczne, które powodują skurcz obu przedsionków i docierają potem do węzła przedsionkowo-komorowego),
- węzeł przedsionkowo-komorowy (pilnuje, aby nie doszło do równoczesnego skurczu przedsionków i komór, ma więc za zadanie spowolnienie przewodzenia impulsu),
- pęczek Hisa,
- włókna Purkiniego.
Zadaniem układu bodźcowo-przewodzącego jest uaktywnienie impulsów i rozprowadzenie ich po mięśniu sercowym. Jeśli działa prawidłowo, rytm serca jest właściwy, co warunkuje następstwo skurczów: przedsionków i komór. Zaburzenia rytmu serca wymagają konsultacji kardiologicznej.

Jeśli masz wątpliwość co do pracy swojego serca, bo pojawią się np. zaburzenia rytmu serca  wykonaj EKG. Eektrokardiografia to zapis elektrycznej czynności serca, czyli badanie oceniające funkcjonowanie właśnie układu bodźcowo-przewodzącego. Ponadto zawsze warto sięgnąć po suplementy, np. Koenzym Q10 Aliness, który jest energią dla mięśni i serca, reguluje ciśnienie i pomaga przy problemach z nadciśnieniem i miażdżycą.

Unaczynienie serca

Unaczynienie serca jest związane w funkcjonalnością tętnic wieńcowych: tętnicy wieńcowej prawej oraz tętnicy wieńcowej lewej.  Pełnią dwie bardzo ważne funkcje:
1. Dostarczają substancji odżywczych i bogatą w tlen krew do komórek serca.
2. Odprowadzają z serca dwutlenek węgla.

Unerwienie serca

Serce posiada niejako swoje własne unerwienie – takie państwo w państwie – autonomiczny układ nerwowy serca, w których wyróżniamy:
1. unerwienie współczulne (tzw. część sympatyczna, którą tworzą: nerw sercowy szyjny górny, środkowy i dolny oraz nerwy sercowe piersiowe) – odpowiada za przyspieszenie akcji serca i odgrywa ważną rolę w regulacji ciśnienia tętniczego. Dominuje w trakcie wysiłku fizycznego oraz silnego nagłego stresu. Zwiększona aktywność unerwienia współczulnego oraz układu współczulnego   w ogóle, zauważalna jest u osób z niewydolnością krążeniową, chorobą wieńcową i zaburzeniami rytmu pracy serca,
2. unerwienie przywspółczulne (tzw. część parasympatyczna, na którą składają się gałęzie sercowe górne, środkowe i dolne) – jego zadaniem jest spowalnianie akcji serca, więc dominuje w trakcie snu i odpoczynku.

Zdrowy podukłady autonomicznego układu nerwowego serca znajdują się w stanie równowagi. Gdy pojawiają się nieprawidłowości, jedna z części zaczyna wzmożoną pracę i dochodzi do sytuacji patologicznej: zbyt szybkiej akcji serca lub zbyt wolnej. Współczesna medycyna radzi sobie z tym problemem. Możliwy jest zabieg odnerwiania serca, polegający na wprowadzeniu zmian w działaniu jednego z układów i przywróceniu równowagi – niepożądane odruchy są wyeleminowane i przywrócone właściwe funkcjonowanie całego autonomicznego układu nerwowego.

Serce – funkcje

- Pompuje krew do naczyń krwionośnych,
- dostarcza ustrojowi tlen i składniki odżywcze,
- współuczestniczy w usuwaniu produktów metabolizmu.

Warto wspierać prawidłową pracę serca i zapobiegać chorobom sercowo-naczyniowym. Jak wzmocnić serce? Jednym ze sposobów jest przyjmowanie suplementów diety na układ krążenia.Źrodła:
1. http://www.wada-serca.pl/rodzice/ciaza/budowa-zdrowego-serca, dostęp 29.07.2022.
2. https://klinika37.pl/twoje-serce/anatomia-serca/, dostęp 29.07.2022.
3. https://www.medexpress.pl/odnerwianie-serca-co-to-jest-i-do-czego-sluzy/80818, 29.07.2022.
4. Krzysztof Narkiewicz, Rola układu współczulnego w rozwoju nadciśnienia tętniczego i jego powikłań, (w:) „Postępy Nauk Medycznych” 2-3/2002, s. 123-128, dostępo online: https://www.czytelniamedyczna.pl/2899,rola-ukladu-wspolczulnego-w-rozwoju-nadcisnienia-tetniczego-i-jego-powiklan.html, 29.07.2022.

Blog - co nowego?

Po zrobionych zakupach zajrzyj na naszego bloga

Ostatnie wpisy